22.10.2020-THURSDAY-6/THULAM/1196-POORADAM

Login/Register

Login

Register

AYYAPPAN

AYYAPPAN
GANAPATHY
MURUGAN
DURGA
ANJANEYAN
NAVAGRAHANGAL
NAGARAJA
Search Vazhipad:
VazhipadRate(Rs) 
MALADHARANAM10
SMALL CONTAINER10
ANNA NIVEDHYAM10
PUSHPANJALI10
BHAGYASOOKTHA PUSHPANJALI10
SREE SOOKTHA PUSHPANJALI10
SOOKTHA PUSHPANJALI10
AIKYAMATHYA PUSHPANJALI10
SARASWATHA PUSHPANJALI10
PURUSHA SOOKTHA PUSHPANJALI10
MALA POOJA10
MUDHRA BAG20
APPAM (4 NOS)20
BIG CONTAINER25
AVIL MALAR NIVEDHYAM30
ARAVANA30
COCONUT30
NEYYU VILAKU / MALA CHARTHAL40
PALABHISHEKAM40
NEERANJANAM40
ASHTOTHARA ARCHANA50
THIRU MADHURAM50
ABHISHEKAM GHEE50
ELANEER ABHISHEKAM51
PANINEER ABHISHEKAM51
BHASMABHISHEKAM51
BLACK TOWEL80
KAVI TOWEL80
THULASI MALA80
PANCHAGAVYAM101
THEN ABHISHEKAM101
KEDA VILAKU101
THULABHARAM101
BED SHEET150
EXTRA NEYYU MUDHRA (1 EACH)150
BLACK VASHTY150
KAVI VASHTY150
APPAM NIVEDHYAM(25)151
FIVE ITEMS ABHISHEKAM151
NEYYU ABHISHEKAM151
SPECIAL NEYYABHISHEKAM151
IRUMUDI BAG160
PAL PAYASAM175
KOOTTU PAYASAM200
NEYPAYASAM201
ANNAPRASAM201
ALANKARA DEEPAM251
GOLD KIREEDAM301
KETTU NIRA (WITHOUT BAG)360
ARAVANAPAYASAM400
KETTU NIRA (WITH BAG)520
THRIKALAPOOJA701
DEEPASTHAMBHAM 801
SPECIAL ABHISHEKAM901
ADI POOJA SPECIAL(AYYAPPA)2001
SPECIAL POOJA (AYYAPPA)2001
SPECIAL MANDALA POOJA2251
SILVER MALA2500
NIRAMALA2501
NITHYA POOJA3001
UTSAVA POOJA5001
CHUTTUVILAKU5001
PUSHPABHISHEKAM6501
UDAYASTHAMANA POOJA13501