08.08.2020-FRIDAY-23/KARKIDAKAM/1195-PURUTTATHI

Login/Register

Login

Register


Select Prathista Here
AYYAPPAN
GANAPATHY
MURUGAN
DURGA
ANJANEYAN
NAVAGRAHANGAL
NAGARAJA

AYYAPPAN

Search Vazhipad:
Vazhipad ListRate(Rs)
VISHU KAINEETTAM2
SMALL CONTAINER10
MALADHARANAM10
PUSHPANJALI10
AIKYAMATHYA PUSHPANJALI10
ANNA NIVEDHYAM10
SARASWATHA PUSHPANJALI10
PURUSHA SOOKTHA PUSHPANJALI10
BHAGYASOOKTHA PUSHPANJALI10
SREE SOOKTHA PUSHPANJALI10
SOOKTHA PUSHPANJALI10
PADACHORU (VELLA NIVEDHYAM)10
MALA POOJA10
MUDHRA BAG20
APPAM (4 NOS)20
APPAM (3 NOS)20
BIG CONTAINER25
AVIL MALAR NIVEDHYAM30
ARAVANA30
COCONUT30
NEYYU VILAKU / MALA CHARTHAL40
NEERANJANAM40
PALABHISHEKAM40
ASHTOTHARA ARCHANA50
ABHISHEKAM GHEE50
THIRU MADHURAM50
BHASMABHISHEKAM51
PANINEER ABHISHEKAM51
THAIRABHISHEKAM51
ELANEER ABHISHEKAM51
SAHASRANAMARCHANA51
BLACK TOWEL80
KAVI TOWEL80
THULASI MALA80
KEDA VILAKU101
PANCHAGAVYAM101
THEN ABHISHEKAM101
THULABHARAM101
BED SHEET150
BLACK VASHTY150
KAVI VASHTY150
EXTRA NEYYU MUDHRA (1 EACH)150
FIVE ITEMS ABHISHEKAM151
NEYYU ABHISHEKAM151
LEKSHARCHANA151
SPECIAL NEYYABHISHEKAM151
NIRAPARA151
KARPOORAZHI151
APPAM NIVEDHYAM(25)151
IRUMUDI BAG160
PAL PAYASAM175
KOOTTU PAYASAM200
NEYPAYASAM201
ANNAPRASAM201
PALABHISHEKAM ( ALL PRATHISHTA )240
ALANKARA DEEPAM251
KALABHABHISHEKAM251
CHANDHANA KAPPU301
KIREEDAM CHARTHAL301
CHANDHANABHISHEKAM301
GOLD KIREEDAM301
KETTU NIRA (WITHOUT BAG)360
ARAVANAPAYASAM400
SAHASRA KALASHAM501
NIRAPARA (KODIYIRAKAM)501
KETTU NIRA (WITH BAG)520
THRIKALAPOOJA701
DEEPASTHAMBHAM 801
NITHYA POOJA901
SPECIAL ABHISHEKAM901
CHANDHANAKAPPU1001
MANDALA POOJA (ORDINARY)1001
ADI POOJA SPECIAL(AYYAPPA)2001
SPECIAL POOJA (AYYAPPA)2001
SPECIAL MANDALA POOJA2251
SILVER MALA2500
NIRAMALA2501
CHUTTUVILAKU5001
UTSAVA POOJA5001
PUSHPABHISHEKAM6501
ARATTU DAY POOJA7501
UTSAVA BALI10001
UDAYASTHAMANA POOJA13501